Laajentamisen lisäliittymismaksu

RAKENNUKSEN LAAJENTAMISEEN LISÄLIITTYMISMAKSU:

Uudisrakentamisen lisäksl myös rakennuksen laajentaminen saattaa edellyttää liittymismaksua vesijohto- sekä jätevesi- ja hulevesiviemäriverkostoihin.

Lisäliittymismaksua peritään, kun liittymismaksun perusteet kiinteistöllä muuttuvat eli rakennusta laajennetaan tai sen käyttötarkoitus muuttuu. Lisäliittymismaksua peritään liittymismaksuperusteiden mukaisesti kulloinkin voimassa olevilla hinnoilla ja laajennuksen osalta silloin, kun sen suuruus on vähintään 10 % tai vähintään 50 m2. Tämä ei koske yksityiskäytössä olevia vapaa-ajan rakennuksia. 

1. Omakotitalon laajentaminen / lisäliittymismaksu:

Lisäliittymismaksua peritään, kun

. laajennuksen suuruus on vähintään 10 % tai 50 k-m2 ja
· omakotitaloa laajennettaessa kerrosala kasvaa yli 150 k-m2:n.

Lisäliittymismaksun suuruus on
· vesijohtoverkostoon 225 €
· jätevesiviemäriverkostoon 350 € ja
· hulevesiviemäriverkostoon 175 €.
      
Jos omakotitaloa laajennetaan toisella asunnolla, lisäliittymismaksu on 
edelliseen verrattuna kaksinkertainen, vaikka rakennuksen kerrosala olisi
laajennuksen jälkeenkin < 150 k-m2.

Jos tontille rakennetaan toinen erillinen asuinrakennus, siitä peritään liittymismaksut seuraavasti:   

Kerrosala enintään 70 m2 
· vesijohtoverkostoon 450 €
· jätevesiviemäriverkostoon 700 € ja
· hulevesiviemäriverkostoon 350 €.

Kerrosala  71 - 150 m2 
· vesijohtoverkostoon 900 €
· jätevesiviemäriverkostoon 1 400 € ja
· hulevesiviemäriverkostoon 700 €.

Kerrosala yli 150 m2 
· vesijohtoverkostoon 1 125 €
· jätevesiviemäriverkostoon 1 750 € ja
· hulevesiviemäriverkostoon 875 €.

 

2. Muiden rakennusten laajentaminen / lisäliittymismaksu:

Lisäliittymismaksua peritään, kun

· laajennuksen suuruus on vähintään 10 % tai 50 k-m2.

Lisäliittymismaksun suuruus määräytyy laajennuksen käyttötarkoituksen
mukaan ja peritään silloinkin, kun kylmiä tiloja muutetaan lämpimiksi tiloik-
si. Liittymismaksu lasketaan uudisrakennusten liittymismaksutaksan mu-
kaan.
         
Lisäliittymismaksuun ei vaikuta mitenkään se, onko laajennettavissa tiloissa vesipisteitä vai eikö ole!