Vesimittarilukemat

VESIMITTARIN LUKEMINEN 

Vesimittarin lukema ilmoitetaan Kulutus Web ohjelmalla. Ilmoittamista varten tarvitset kulutuspaikan numeron ja mittarin numeron, ne löytyvät laskusta ja lukemailmoituskortista.

Vesimittarilukema tulee ilmoittaa kerran vuodessa. Lisäksi vesimittarin lukema kannattaa ilmoittaa, jos saamassanne vesilaskussa arvioitu lukema poikkeaa olennaisesti vesimittarin lukemasta.

HUOM ! KULUTUS WEB LISÄTIETOJA KOHTAAN LAITA VAIN MAHDOLLISIA LISÄTIETOJA.  

 

ESIMERKKEJÄ MITTARILUKEMISTA

 Vesimittari

Mittarin lukema on 2 , nollia eikä punaisella olevia numeroita lueta.

Vesimittari

Mittarin lukema  104

Vesimittari

Mittarin lukema 153