Liittyminen

Putkien maahan asennus
 

Kuukautta ennen vesi-, jätevesi- ja hulevesiliittymän rakentamista tulee rakentajan tehdä liittymis- ja käyttösopimus Raahen Vesi Oy kanssa. Liittymis- ja käyttösopimuksen  tekoa varten rakentaja toimittaa laitokselle LVI-suunnitelmat ja hakemuksen. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen rakentaja voi tilata laitokselta liittymien rakentamisen.

 

Tonttijohdot

Tonttijohdot havainnekuva