Palvelumaksuhinnasto 1.7.2022

RAAHEN VESI OY PALVELUMAKSUHINNASTO 1.7.2022 ALKAEN

 

1 Tonttijohtomaksu      alv 0 %   alv 24 %
a) asemakaava-alueella    
 
  • omakotitalo, vesi- ja jätevesiliittymä
    1 350,00  1 674,00
 
  • omakotitalo, jätevesiliittymä
laskutyönä  
 
  • vesi- ja/tai jätevesiviemäriliittymä liittymiskohdasta tontin rajalle

50 % tonttijohtomaksusta (loppuosa laskutyönä)

 
  • omakotitalo, hulevesiviemäriliittymä
laskutyönä
 
  • muut rakennukset
50 % tonttijohtomaksusta (loppuosa laskutyönä)
b) asemakaava-alueen ulkopuolella laskutyönä 
       
c) pelkkä liittämistyö laskutyönä 

 

2. Tuntityöt €/h, min. veloitus 1 h alv 0 % alv 24 %
  miestyö        38,50      47,74
  miestyö 50 % ylityö        57,75      71,61
  miestyö 100 % ylityö        77,00      95,48
  miestyö 200 % ylityö      115,50    143,22
  miestyö 50 % ylityö ilta        66,41      82,35
  miestyö 50 % ylityö yö       75,08      93,09
  miestyö 100 % ylityö ilta       88,55    109,80
  miestyö 100 % ylityö yö     100,10    124,12
  miestyö 200 % ylityö ilta     132,83    164,70
  miestyö 200 % ylityö yö     150,15    186,19
  ylityö ilta klo 18-22, yö klo 22-7    
       
  Matka-ajasta veloitetaan edellä olevien tuntiveloitushintojen mukaan    
       
  työnjohto, valvonta, suunnittelu €/h       66,00     81,84
  suunnitteluavustaja €/h       38,50     47,74
  pakettiauto €/km         1,85       2,29

 

 

3. Rakennusaikainen vesi alv 0 % alv 24 %
  omakotitalo       50,00     62,00
  työmaat enintään 500 m2       85,00   105,40
  työmaat 500 - 1000 m2     150,00   186,00
  työnaat yli 1000 m2 erillisen sopimuksen mukaan

 

 

4. Työveloitus €/h, min. veloitus 1 h alv 0 % alv 24 %
  talosulkuventtiilin sulkeminen       38,50     47,74
  talosulkuventtiilin avaaminen       38,50     47,74
  kiinteistöllä käynti/talosulkuventtiili       38,50     47,74
  vesimittarin luentamaksu       38,50     47,74
  kesävesimittarin irroitus       38,50     47,74
  kesävesimittarin asennus       38,50     47,74
  höyrynkehitin, + 2 miestä       30,00     37,20
  viemärinkuvauskamera, + 1 mies       30,00     37,20
       
  Katkaisu ja kytkentä, maksun viivästymisen tms. vuoksi  
  talosulkuventtiilin sulkeminen työaikana       77,00     95,48
  talosulkuventtiilin avaaminen työaikana (pyyntö tultava ennen klo 15 ja perjantaina ennen klo 13)       77,00     95,48
  Velkomiskäynti (vesilaskun perintäkäynti)       77,00     95,48
  Tarkastusmaksu (hyvitykset yms.)       38,50     47,74

 

 

5. Muut maksut alv 0 % alv 24 %
  avaimen panttimaksu (palautetaan, veroton panttimaksu)       30,00  
  vesipostimaksu, kesäkäyttö €/v       40,00     49,60
  vesipostimaksu, koko vuosi €/v     100,00   124,00
  vesipostimaksu, hevosmiehet €/v     250,00   310,00
       
  lietteen vastaanotto €/m3    
 
  • sakokaivoliete
      15,00     18,60
 
  • umpikaivoliete
        5,00      6,20
       
  Toimistomaksu (ylimääräinen lasku, muu tuloste, todistus)         8,06     10,00
  Kulutustiedot usealta vuodelta (kirjallinen selvitys)       20,16     25,00

 

 

6. Viivästyskorko ja perimiskulut alv 0 %; alv 24 %
  maksumuistutus   5,00 €/kerta 
  viivästyskorko korkolain mukaan    
  perimiskulut määräytyvät aiheutuneiden kustannusten mukaan    

 

 

7. Muut tässä erittelemättömät palvelut    
  laskutyönä toteutuneiden kustannusten mukaan.

 

 

1. Tonttijohtomaksu, asemakaava-alueella.

- Hinta uusien liittymien liitostöille.

- Liitostöiden hinta on kustannus tonttijohtojen liitostyöstä Raahen Vesi Oy:n vesihuoltoverkostoon. Liitostyöstä perittävä maksu on eri kuin liittymismaksu, joka määräytyy kiinteistön kerrosalan ja kiinteistötyypin mukaan.

- Kun rakentaja vastaa itse tontillaan tehtävistä rakentamistöistä peritään tonttijohtomaksua 50 %. Kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä on rakennettu tonttijohdot katualueen osalta valmiiksi tontin rajalle tai tontin rajan tuntumaan.

- Tonttijohtomaksu kattaa johdot samassa kaivannossa. Jos johdot ovat eri kaivannoissa, peritään jokaisesta kaivannosta oma maksu. 

- Asemakaava-alueen ulkopuolella tonttijohdot ja pelkkä liitostyö laskutyönä. Asiakas vastaa itse kaivutöistä ja kaivutöihin tarvittavista luvista sekä tonttijohtojen materiaalihankinnoista.

2. Tuntiveloitukset

- Tuntilaskutus alkaa siitä, kun työ otetaan hoidettavaksi tukikohdassa. Suurin osa töistä on turvallisuuden takaamiseksi tehtävä työpareina.

- Normaali työaika on arkisin klo 7 - 16. Ylityö 50 % ma - pe klo 16 - 18 ja lauantaisin. Ylityö 100 % ma - pe klo 18 alkaen ja ylityö 200 % on sunnuntait ja arkipyhät klo 00 - 24. Lisäksi tulee iltatyö klo 18 - 22, yötyö klo 22 - 7.