Yleistä yhtiön toiminnasta

Yleistä yhtiön toiminnasta

Raahen kaupungin vesilaitos aloitti toimintansa v. 1951. Laitoksen omisti Raahen kaupunki ja laitoksen toiminta oli osa kaupungin teknisen sektorin toimintaa. Laitoksen meno- ja tuloarvio ja koko toiminta investointeineen sisältyi kaupunginvaltuuston vuosittain hyväksymään talousarvioon ja laitoksen menot sekä tulot kirjattiin vuosittain kaupungin tilinpäätökseen.

Pattijoen Vesi Oy perustettiin v. 1962 ja se aloitti toimintansa v. 1963. Yhtiön omistajina olivat lähes 30 vuoden ajan Pattijoen kunta (55 %), Pattijoen seurakunta (25 %), Raahen Seudun Osuuskassa (5 %), Raahen Säästöpankki (5 %), Osuuskauppa Raahenseutu (5 %) sekä Raahen Osuuskauppa (5 %), omistajien nimet ovat yhtiön perustamisen aikaisia nimiä. Vuonna 1989 Pattijoen kunta osti muiden omistajien osuudet ja sai omistuksen koko yhtiöön. Kun Pattijoen Vesi Oy:n toiminta perustui osakeyhtiölakiin ja yhtiön hallituksen tekemiin päätöksiin, oli sen toiminta jonkin verran erilaista verrattuna kunnallisen laitoksen toimintaan.

Vuoden 2003 alusta, kun Raahen kaupunki ja Pattijoen kunta yhdistyivät uudeksi kunnaksi, kaupungissa toimi kaksi vesihuoltolaitosta eli Raahen kaupungin kunnallinen vesilaitos ja kaupungin omistama Pattijoen Vesi Oy. Kuntien yhdistymissopimuksessa oli seuraava kirjaus vesilaitostoiminnasta: ”Valmistellaan Raahen vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittäminen ja fuusioiminen Pattijoen Vesi Oy:n ja Rasapatti Oy:n kanssa”. Kun Raahen kaupungin ja Pattijoen Vesi Oy:n omistama vedenjakeluyhtiö Rasapatti Oy fuusioitui Vihannin Vesi Oy:hyn v. 2004 keväällä, valmisteltiin sen jälkeen vain kahden vesihuoltolaitoksen yhdistymistä.

Raahen kaupungin vesilaitostoimintaan tuli muutoksia vuoden 2006 alussa, kun kaupunki myi vesilaitoksensa valtuuston 21.12.2005 tekemällä päätöksellä Pattijoen Vesi Oy:lle ja yhtiön nimenmuutoksen jälkeen Raahen Vesi Oy aloitti toimintansa 1.1.2006. Raahen kaupunki omistaa yhtiön koko osakekannan. Yhtiö myy vettä n. 1,6 milj. m3/vuosi ja liikevaihto on n. 4,3 milj. euroa.

Raahen Vesi Oy on Raahen kaupungin alueella toimiva vesihuoltolaitos ja sen tärkeimpänä tavoitteena on turvata riittävästi laadukasta talousvettä kaupungin asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeisiin sekä hoitaa jätevesien poisjohtaminen ja puhdistaminen asiallisesti ja annettujen määräysten mukaisesti. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää mittavia investointeja. Tästä mainittakoon esimerkkinä muutamia tulevaisuuden investointikohteita: Uusien yritystoiminnan alueiden sekä asuntoalueiden vesihuollon rakentaminen, vanhojen vesijohto- ja jätevesiverkostojen mittavat saneeraukset, laitosautomaation laajentaminen sekä siirtoviemäriin liittyvien kyläalueiden viemäriverkostojen rakentaminen.