Ajankohtaista

Ajankohtaista

Tullimiehenkadulla vesihuoltotöitä 1.10.2020

30.09.2020

Tullimiehenkadulla suoritetaan vesihuoltotöitä. Asiakkaita pyydetään varautumaan vedenjakelun keskeytykseen torstaina 1.10.2020 kello 08.00 – 16.00. Erityisesti huomioikaa kaikki vettä käyttävät koneet ja laitteet, joita käyttöveden katkos voi vaurioittaa. Vedenjakelu voidaan aloittaa aiemmin ilmoituksesta poiketen. Katkoksen jälkeen rautasakkaongelmaa saattaa esiintyä laajemmallakin alueella. Juoksuttakaa vettä ennen käyttöä niin kauan, että hanasta tuleva vesi on kirkasta.

 

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja Raahen Vesi Oy:stä  puh.  044 – 439 3610

 

Hulevesiviemäriin liittyminen

07.06.2017

Vesihuoltolain mukaan kunnan päättämällä vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen hulevesiviemäriin. (Vesihuoltolaki 17 b § 22.8.2014/681)

Ennen kiinteistön liittämistä hulevesiviemäriverkostoon tulee kiinteistön omistajan tehdä liittymissopimus Raahen Vesi Oy:n kanssa. Hulevesiviemäriverkostoon liittymisestä peritään liittymismaksu. Tonttijohtojen rakentamisen liittämiskohdasta kiinteistölle voi toteuttaa laitos tai rakennuttajan muu urakoitsija. Tonttijohtojen rakentamiskustannuksista vastaa liittyjä. Tonttijohtojen liittämistyön tekee aina laitos ja laskuttaa työstä liittyjää palveluhinnaston mukaisesti.

Raahen Veden Vihermulta

05.10.2016

Raahen Vesi Oy:llä on myytävänä viherrakentamiseen tarkoitettua vihermultaa lietekentällä kuorma-auto- ja traktorikuormittain. Hinta 10 euroa/m3 + alv kasassa, lastaus ja kuljetuskustannukset laskutetaan käytön mukaan ellei omaa kalustoa käytössä. Pekka Korsuun 044 439 3578 voi olla yhteydessä ja sopia mullan noudosta.

Raahen Veden Vihermulta tuoteseloste