Ajankohtaista

Ajankohtaista

Rautaruukintiellä runkovesijohdossa vuoto 18.4.2019

18.04.2019

Rautaruukintiellä on runkovesijohdossa vuoto. Korjaustyöt ovat käynnissä. Korjaustyön aikana vedenjakelussa saattaa esiintyä katkosta. Katkoksen jälkeen rautasakkaongelmaa saattaa esiintyä laajemmallakin alueella. Juoksuttakaa vettä ennen käyttöä niin kauan, että hanasta tuleva vesi on kirkasta.

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa häiriötä.

Tiedustelut Raahen Vesi Oy:stä 044-439 3610.

Hulevesiviemäriin liittyminen

07.06.2017

Vesihuoltolain mukaan kunnan päättämällä vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen hulevesiviemäriin. (Vesihuoltolaki 17 b § 22.8.2014/681)

Ennen kiinteistön liittämistä hulevesiviemäriverkostoon tulee kiinteistön omistajan tehdä liittymissopimus Raahen Vesi Oy:n kanssa. Hulevesiviemäriverkostoon liittymisestä peritään liittymismaksu. Tonttijohtojen rakentamisen liittämiskohdasta kiinteistölle voi toteuttaa laitos tai rakennuttajan muu urakoitsija. Tonttijohtojen rakentamiskustannuksista vastaa liittyjä. Tonttijohtojen liittämistyön tekee aina laitos ja laskuttaa työstä liittyjää palveluhinnaston mukaisesti.